MENU
TENNIS en SPORTNIEUWS
Copyright @ 2008 - 2009 TC De Heide       All Rights Reserved
Tel.: 09/368.18.47
info@tcdeheide.be
LAARNE
RSS Feed
Welkom op de Website van TC DE HEIDE
Foto's van onze tennisclub
LAATSTE UPDATES: 28 mei 2020


OPROEP AAN DE LEDEN
Copyright @ 2008 - 2009 TC De Heide       All Rights Reserved

Multi-line Text Art
25 jaar TC DE HEIDE

 
Belangrijke informatie i.v.m.covid 19 maatregelen
Zoals al via diverse media kon vernomen worden, zal de tennissport als één van de eerste vrijetijdsbestedingen kunnen opgestart worden vanaf 4 mei 2020, echter onder strikte voorwaarden, die wij hieronder willen verduidelijken.

Tot nader order kan er als volgt gebruik gemaakt worden van de terreinen:

- In alle omstandigheden dienen de regels van sociale afstand toegepast te worden.
- Vanaf 18 mei kan er zowel enkel als dubbel gespeeld worden, echter moet de sociale afstand van 1.5 m toegepast worden en wordt bij het dubbelspel een verantwoordelijke voor het toepassen van de regels aangeduid. (cfr Vlaamse tennisvereniging)
- De kleedkamers, douches en het sanitair zijn niet beschikbaar. Ook mogen er geen vuilnisbakken aanwezig zijn op de terreinen. Tevens zullen de scoreborden niet op de palen gemonteerd worden.
- Het clubhuis blijft nog tijdelijk gesloten.
- De resevatiekaartjes zijn in de tabel aangebracht. Iedere speler plaatst en verwijdert acheraf zelf zijn kaartje.
- Het buitenmeubilair is binnen opgeborgen, maar het is dus in geen geval toegelaten om voor of na de tennispartij op het terras te gaan samenzitten en het is uiteraard verboden om daar zelf meegebrachte dranken te consumeren. Voorlopig moet erop aangedrongen worden om enkel op het gereserveerde uur op de club aanwezig te blijven.
- De spelers voorzien zelf bij voorkeur een ontsmettende handgel om na het slepen van de terreinen de handen te reinigen aangezien het sanitair niet beschikbaar is.
-  Voorlopig wordt de tennisactiviteit beperkt tot de leden, dus er kunnen geen gastspelers uitgenodigd worden.
- Lessen zijn vooralsnog niet mogelijk en zullen dit jaar allicht niet meer kunnen doorgaan.
- Het clubtornooi zal ook niet in de gewone vorm kunnen doorgaan, maar er zal nagedacht worden over een alternatieve competitievorm die in een korter tijdsbestek kan afgewerkt worden.
- Wij willen er ook op wijzen dat in deze omstandigheden de verplichtingen ivm het aanbrengen van de reservatiekaartjes  onverminderd gelden. Dus iedere speler plaatst zijn reservatiekaartje op het het juiste uur voor het gereserveerde terrein.

Belangrijk!!
De heropening van de terreinen zal ook aan de gemeentelijke overheden medegedeeld worden.
Er kan dus verwacht worden dat er controles zullen plaatsvinden door de daartoe bevoegde politie- of andere diensten.
Het naleven van de voorschriften is dus een vereiste om te vermijden dat deze diensten de sluiting van de club bevelen.
Zoals u weet worden inbreuken op deze  voorschriften door de overheid beboet met een bedrag van 250 euro per persoon.
In geen geval zal de club verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enige overtreding van de geldende richtlijnen.
Als u verdere vragen heeft, kunt u die per mail of telefonisch aan de bestuursleden voorleggen.
WYSIWYG Web Builder Inschrijvingen voor clubtornooi enkelspel tot 7 juni 2020.
Tot opening van clubhuis worden eigen reservatiekaartjes gebruikt voor wedstrijdplanning !