MENU
TENNIS en SPORTNIEUWS
Copyright @ 2008 - 2009 TC De Heide       All Rights Reserved
Tel.: 09/368.18.47
info@tcdeheide.be
LAARNE
RSS Feed
Welkom op de Website van TC DE HEIDE
Foto's van onze tennisclub
LAATSTE UPDATES: november 2020


OPROEP AAN DE LEDEN
Copyright @ 2008 - 2009 TC De Heide       All Rights Reserved

Multi-line Text Art
25 jaar TC DE HEIDE

 
Mededeling van het bestuur
Einde oktober, begin november werd het buitenseizoen van TC De Heide sinds een aantal jaren afgesloten met een sluitingsevenement waarop de tornooiwinnaars ook hun prijs konden afhalen. Covid-19 heeft daar ,net zoals in de meeste andere facetten van het dagelijkse leven, een streep door getrokken. Niet al onze jaarlijks terugkerende organisaties konden doorgaan of toch niet in de normale omstandigheden. Gelukkig kon er toch getennist worden. Ondanks die tegenslagen waren we klaar om opnieuw de draad op te pakken en zouden we in de loop van december een aanvang maken met  het contacteren van de leden  zodat we een eerste zicht krijgen op eventueel beschikbare plaatsen. Helaas moeten we ander nieuws brengen.

TC De Heide staat bekend als een gezellige, recreatieve, laagdrempelige club. Financieel: met lage lidgelden en democratische prijzen in de kantine.  En ook qua tennisniveau: ook als je geen toptalent bent, ben je welkom. Onze club respecteert en houdt rekening met alle leden, ongeacht leeftijd of niveau. En we proberen zo correct mogelijk iedereen zo vaak mogelijk de kans te geven om te tennissen.

Er stond voor TC De Heide wat werk op de plank: de statuten moesten worden aangepast aan de nieuwe VZW-wetgeving, er werd uitgekeken naar het invoeren van een moderner reserveringssysteem en nog andere aspecten (hulp voor de kantine en onderhoud terreinen en langere termijnplanning en invulling van de taken van de bestuursleden) waren aan de orde.

We hadden daarom al een eerste bespreking gehad met een aantal leden die mee hun schouders onder de clubwerking wilden steken. De bedoeling was om naar een grotere groep “betrokkenen” te kunnen gaan, waar we dan ook kunnen uit putten om het bestuur aan te vullen en de opvolging te verzekeren.

Na een lange periode van onzekerheid,  kregen we het bericht dat er een nieuwe eigenaar zou zijn voor de terreinen en de kantine. Toen dit eindelijk administratief rond was, hebben we enkele gesprekken gehad met de nieuwe eigenaars. Over verschillende van hun ideeën konden we zeker een consensus vinden. Enkele andere druisten in tegen de principes waarmee we bovenaan gestart zijn: rekening houden met alle leden, de pleinen zoveel mogelijk ter beschikking stellen, laagdrempeligheid. Ook het besluitproces van de club (bij consensus of desnoods bij stemming) werd betwist.

We hebben nog bijkomende informatie gevraagd, bijvoorbeeld om een concreet zicht te krijgen op de mate waarin de pleinen voor andere activiteiten gebruikt zouden worden (buiten de club om) en dus niet ter beschikking van onze leden zouden staan. Die informatie hebben we niet gekregen. In de plaats daarvan kwam het bericht dat onze huurovereenkomst werd opgezegd.

Volgend jaar zal er dus geen TC De Heide zijn op de terreinen aan de Heidestraat. We gaan ervan uit dat de eigenaar een eigen club zal oprichten en dat er zal kunnen getennist worden aan de voorwaarden van die club.

De VZW TC De Heide wordt niet ontbonden, we beraadslagen ons over andere tennismogelijkheden, en zullen zeker op zoek gaan naar opportuniteiten om elders een doorstart te maken.

De verzekering van onze leden (bijvoorbeeld voor wintertennis) loopt nog tot eind maart 2021.

We willen alle leden bedanken voor hun trouw aan de club, het spelplezier, de sfeer en de mooie herinneringen die ze onze tennisclub De Heide de voorbije 33  jaar gebracht hebben. Ook onze welgemeende dank aan de vrijwilligers die  onbezoldigd meegeholpen hebben aan het onderhoud van de terreinen, het openhouden van de kantine en aan diverse andere activiteiten en zo de taak van de bestuursleden verlicht hebben.
Vriendelijke groeten,

Paul, Willy, Guido en Peter.