MENU
TENNIS NIEUWS
Copyright @ 2008 - 2009 TC De Heide       All Rights Reserved
Tel.: 09/368.18.47
info@tcdeheide.be
LAARNE
RSS Feed
Welkom op de Website van TC DE HEIDE
Foto's van onze tennisclub
LAATSTE UPDATES: 5 juli 2017


OPROEP AAN DE LEDEN
Copyright @ 2008 - 2009 TC De Heide       All Rights Reserved

Multi-line Text Art
25 jaar TC DE HEIDE

 2017 is een jubileumjaar. Onze club bestaat 30 jaar.
Drie decennia lang wil deze sportvereniging mensen van Laarne en omgeving aan een democratische prijs de kans geven om een steeds populairdere sport te beoefenen waarbij het accent ligt op het recreatieve.

Het aantal leden is sinds de oprichting fel gestegen en blijft ook elk jaar stabiel. Het maxium voorziene en praktisch haalbare aantal wordt ieder jaar probleemloos gehaald. Dit is een stimulans voor het bestuur om op die ingeslagen weg voort te gaan.

Dit zesde lustrum vierden we dan ook op zaterdag 1 juli met een receptie en etentje waarop alle leden uitgenodigd waren.
Alle aanwezigen waren vol lof over de organisatie.

TC De Heide bestaat 30 jaar


Vakantiedubbeltornooi 30 juli 2017